Projekt: Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland SP. Z o.o. w Bartoszycach

Zapytanie ofertowe:


Wynik zapytania ofertowego:


Projekt: Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach - pobierz pdf

Celem projektu firmy WTW Poland Sp. z o.o., jest wdrożenie, do własnej działalności, wyników samodzielnie przeprowadzonych przez wnioskodawcę prac B+R, które stały się podstawą zgłoszenia patentowego i otrzymania patentu na wynalazek „Ułożyskowanie głównego wału turbiny wodnej” (numer prawa wyłącznego PAT.224665). Przeprowadzone przez Spółkę prace B+R będą podstawą do wdrożenia, nowej technologii produkcji turbiny wodnej do zastosowania na niskich stopniach wodnych.

Rozpoczęcie rzeczowe i finansowe projektu zaplanowano na okres 04.05.2017 r. – 31.12.2017 r.

Realizacji projektu odbywać się będzie w siedzibie firmy przy ul. Konopnickiej 2F w Bartoszycach.

Przedmiotowa inwestycja składa się z jednego dwuetapowego działania, które będzie obejmowało zakup środka trwałego oraz oprogramowania, niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.


Całkowita wartość projektu: 1 086 090.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 618 011.70 PLN


Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego i gazowego w produkcji turbin dla elektrowni wodnych - pobierz pdf

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego i gazowego w produkcji turbin dla elektrowni wodnych"


Całkowita wartość projektu: 436 650,00 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 413,29 PLN

Beneficjent: WTW Poland Sp. z o.o.