Oferta turbozespołów

produkowanych przez WTW Poland sp. z o.o.

Turbina rurowa pozioma

Przeprowadzone w latach 2019 – 2021 badania przemysłowe oraz prace rozwojowe umożliwiły wprowadzenie do oferty turbin Kaplana o wysokich parametrach technicznych tj :

  • sprawność hydrauliczna > 91 %
  • obniżony współczynnik kawitacji
  • zwiększenie zakresu spadu na jakim mogą pracować turbiny
  • uproszczenie konstrukcji turbiny lewarowej
  • wprowadzenie do produkcji turbin z wirnikiem 5-łopatowym

  • Rozszerzenie oferty produktowej WTW Poland sp. z o.o. nastąpiło dzięki realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 numer projektu POIR.01.01.01.00-1087/18  Szczegóły projektu dostępne sątutaj
    Funduszde Europejskie pasek