Oferta turbozespołów

produkowanych przez WTW Poland sp. z o.o.

Turbina rurowa pozioma

Przeprowadzone w latach 2019 – 2021 badania przemysłowe oraz prace rozwojowe umożliwiły wprowadzenie do oferty turbin Kaplana o wysokich parametrach technicznych tj :

  sprawność hydrauliczna > 91 %

  obniżony współczynnik kawitacji

  zwiększenie zakresu spadu na jakim mogą pracować turbiny

  uproszczenie konstrukcji turbiny lewarowej

  wprowadzenie do produkcji turbin z wirnikiem 5-łopatowym


Rozszerzenie oferty produktowej WTW Poland sp. z o.o. nastąpiło dzięki realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 numer projektu POIR.01.01.01.00-1087/18
Funduszde Europejskie pasek