Fundusze Norweskie

 

WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn.

Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW,
poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Firmy, poprzez opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu. Będzie to grupa turbin Kaplana typu S i Z na spiętrzenia od 12 do 24 m wysokości, które znajdą swoje zastosowania w małych elektrowniach wodnych (MEW).

 

Idea realizacji projektu narodziła się podczas badania potrzeb klientów operujących w obszarze wód śródlądowych, którzy wskazali na niezaspokojone oczekiwania względem obecnej oferty rynkowej. Obejmuje ona m.in. ograniczenia w wysokości spadów, niewystarczające parametry techniczne, które wpływają na obniżenie ilości produkowanej energii elektrycznej i wydłużenie zwrotu z inwestycji. Projekt wpisuje się także w rosnące zapotrzebowanie ilościowe na MEW, które wynika z dogodnych lokalizacji, licznych zachęt inwestycyjnych oraz gwarantowanych cen energii.

 

W ramach projektu przeprowadzimy rozbudowę hali produkcyjnej, nabędziemy zaawansowany technologicznie i wysokoefektywny park maszynowy, a także zlecimy wykonanie prac rozwojowych. Przeprowadzimy także kampanię informacyjną, która pozwoli zwiększyć społeczną świadomość związaną z innowacjami w obszarze wód śródlądowych, w tym nowych procesów i produktów.

 

Realizacja projektu przełoży się na osiągnięcie następujących efektów:

  1. Wprowadzimy do oferty naszego przedsiębiorstwa innowacyjne turbiny wodne Kaplana, które pozwolą efektywniej generować czystą energię elektryczną w obszarze wód śródlądowych
  2. Odpowiemy na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku oraz wygenerowanie wyższych przychodów i zysków.
  3. Zmniejszymy zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO2.
  4. Zaoferujemy wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno- ekonomicznej, która będzie wynikać m.in. ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu.
  5. Zwiększymy transfer wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współprace z jednostkami naukowymi.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.05.2023

Wartość projektu: 4 150 512,00 PLN

Dofinansowanie projektu otrzymane od Norwegii: 2 323 055,00 PLN

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

 

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.