Więcej informacji o Funduszach Norweskich

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Funduszy Norweskich znajdziesz pod poniższymi adresami.

Spotkanie inauguracyjne projektu oraz wszystkie aktualność dotyczące projektu znajdziesz pod poniższym adresem

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac rozwojowych w podziale na części:

  1. Optymalizacja konstrukcji turbiny 5-cio łopatkowej w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci turbin wodnych Kaplana na spiętrzenia 12-24 m.
  2. Weryfikacja założeń konstrukcyjnych układu łożyskowania typoszeregu turbin o budowie typu S i Z, na spiętrzenia 12- 24 m.

W związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 29.09.2021 godzina: 14:45

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę hali produkcyjnej w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 30.06.2021 godzina: 8:20

WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu. Będzie to grupa turbin Kaplana typu S i Z na spiętrzenia od 12 do 24 metrów, które znajdą swoje zastosowanie w małych elektrowniach wodnych (MEW).


  1. wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych turbin wodnych Kaplana, które pozwolą efektywniej generować czystą energię elektryczną w obszarze wód śródlądowych
  2. odpowiedź na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku
  3. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2
  4. zaoferowanie wartości dodanej na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, która będzie wynikać m.in. ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu
  5. zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współprace z jednostkami naukowymi


Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.05.2023

Wartość projektu: 4 150 512,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 541 151,46 EUR


Projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021


Załączniki do pobrania:
załącznik nr 1 - pobierz pdf

 


Fundusze Norweskie