Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę hali produkcyjnej w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 30.06.2021 godzina: 8:20

WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu. Będzie to grupa turbin Kaplana typu S i Z na spiętrzenia od 12 do 24 metrów, które znajdą swoje zastosowanie w małych elektrowniach wodnych (MEW).


  1. wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych turbin wodnych Kaplana, które pozwolą efektywniej generować czystą energię elektryczną w obszarze wód śródlądowych
  2. odpowiedź na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku
  3. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2
  4. zaoferowanie wartości dodanej na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, która będzie wynikać m.in. ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu
  5. zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współprace z jednostkami naukowymi


Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.05.2023

Wartość projektu: 4 150 512,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 541 151,46 EUR


Projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021


Załączniki do pobrania:
załącznik nr 1 - pobierz pdf

 


Fundusze Norweskie