Więcej informacji o Funduszach Norweskich

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Funduszy Norweskich znajdziesz pod poniższymi adresami.

Spotkanie inauguracyjne projektu oraz wszystkie aktualność dotyczące projektu znajdziesz pod poniższym adresem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania w załączniku

Załączniki do pobrania:


 


Fundusze Norweskie

Data publikacji na stronie www: 12.12.2023 godzina: 23:00

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przekazuje poniżej informacje w załączniku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 3/WTW/2023 na: Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji pionowego centrum obróbkowego, centrum tokarskiego oraz malarni z odzyskiem ciepła na potrzeby projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth, działania 19.1 Nowe produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Załączniki do pobrania:


 


Fundusze Norweskie

Data publikacji na stronie www: 07.11.2023 godzina: 22:30

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia”

Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowany w ramach poddziałania „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021. Spotkanie odbędzie się w siedzibie firmy dnia 03.11.2023, godz. 10.00.

Harmonogram


 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 29.10.2023 godzina: 16:00

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji pionowego centrum obróbkowego, centrum tokarskiego, malarni z odzyskiem ciepła ,w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu - pobierz


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 05.10.2023 godzina: 19:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth, działania 19.1 Nowe produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finasowego 2014-2021, zgodnie z Artykułem 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 na zamówienie, których wartość jest równa lub przewysza progi Unii Europejskiej ustalone dla zamówień publicznych.

Zamawiający, firma WTW POLAND Sp. z o.o., informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:


ZBUD Sp. z o.o., ul. Żabieńska 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
na: Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do ekploatacji Suwnicy - 2/WTW/2023 za cenę brutto 244 647,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Art. 239 ust. 1 ustaw Prawo zamówień publicznych. Wybrano ofertę, która według kryteriów wyboru określonych w SWZ uzyskała największą ilość punktów.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji na stronie www: 09.08.2023 godzina: 22:00

Informacja z otwarcia ofert

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/WTW/2023 na:

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji Suwnicy
 2. na potrzeby projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 11.07.2023 godzina: 13:00

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na:

 1. dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji suwnicy

Zapraszamy do składania ofert na dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji suwnicy. , w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 05.06.2023 godzina: 18:55

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/WTW/2023 na: Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji Suwnicy, na potrzeby projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 • Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - pobierz załącznik

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 25.05.2023 godzina: 10:34

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający przekazuje poniżej informacje w załączniku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/WTW/2023 na: Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji Suwnicy na potrzeby projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia" realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth, działania 19.1 Nowe produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 24.05.2023 godzina: 16:10

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie:

 1. Dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji suwnicy

Zapraszamy do składania ofert na dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przystosowanie do eksploatacji suwnicy. , w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu - pobierz


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 21.04.2023 godzina: 13:10

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac rozwojowych w podziale na części:

 1. Optymalizacja konstrukcji turbiny 5-cio łopatkowej w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu w postaci turbin wodnych Kaplana na spiętrzenia 12-24 m.
 2. Weryfikacja założeń konstrukcyjnych układu łożyskowania typoszeregu turbin o budowie typu S i Z, na spiętrzenia 12- 24 m.

W związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 29.09.2021 godzina: 14:45

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę hali produkcyjnej w związku z realizacją projektu "Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Załączniki do pobrania:

 


Fundusze Norweskie

Data publikacji zapytania na stronie www: 30.06.2021 godzina: 8:20

WTW Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez opracowanie i wprowadzenie do oferty nowego produktu. Będzie to grupa turbin Kaplana typu S i Z na spiętrzenia od 12 do 24 metrów, które znajdą swoje zastosowanie w małych elektrowniach wodnych (MEW).


 1. wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych turbin wodnych Kaplana, które pozwolą efektywniej generować czystą energię elektryczną w obszarze wód śródlądowych
 2. odpowiedź na potrzeby klientów, co przełoży się na zwiększenie udziału w rynku
 3. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2
 4. zaoferowanie wartości dodanej na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej, która będzie wynikać m.in. ze zwiększenia zatrudnienia, inicjatyw społecznych i wsparcia lokalnego biznesu
 5. zwiększenie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a przemysłem, poprzez współprace z jednostkami naukowymi


Okres realizacji projektu: 01.05.2021 – 31.05.2023

Wartość projektu: 4 150 512,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 541 151,46 EUR


Projekt współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021


Załączniki do pobrania:
załącznik nr 1 - pobierz pdf

 


Fundusze Norweskie