Wybierz podkategorię wpisów: Wszystkie wpisy Fundusze Norweskie

Szczegóły w dołączonym pliku .pdf [...]

Spotkanie inauguracyjne projektu„Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” [...]

Firma WTW Poland Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie inauguracyjne projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowa [...]

W dniu 8 czerwca 2021 roku wiceprezes zarządu WTW Poland sp. z o.o. Mateusz Wiszniewski, podpisał umowę z zastępcą prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panem Marcinem Czyża, na reali [...]