Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.7 - "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii". Zrealizowaliśmy projekt pt. "Wprowadzenie innowacyjności produktowej w firmie WTW Mrągowo poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i maszyny produkcyjnej".