Rozpoczął się proces produkcyjny turbiny poziomej Kaplana o średnicy wirnika d=1090mm dla elektrowni wodnej Leevaku. Dostawa obejmuję również silnik asynchroniczny, przekładnię na pas płaski oraz montaż i rozruch. Dostawa i rozruch turbiny nastąpi w czerwcu 2011 roku.