Rozpoczęła się odbudowa elektrowni wodnej Novolabun na Ukrainie. Koncepcja modernizacji została opracowana przez naszą firmę. Modernizacja elektrowni polegać będzie na wymianie starej turbiny Francisa na nowoczesną turbinę Kaplana z wałem pionowym. Budynek elektrowni, kanał dolotowy oraz jaz zostaną gruntownie odbudowane.


WTW dostarczy następujące elementy:

- turbinę Kaplana o średnicy wirnika d = 1090 mm
- generator asynchroniczny wraz z przekładnią
- rurę ssącą kolanową
- wyposażenie elektryczne
- automatykę turbiny

Planowany rozruch elektrowni nastąpi w październiku 2011 roku.