Na początku grudnia 2017 zakończyliśmy instalację nowej obrabiarki, 4-osiowego poziomego centrum obróbczego typu HAAS EC-1600. Dzięki nowej inwestycji możemy wykonywać obróbkę łopat turbin wodnych do średnicy wirnika 2200 mm oraz innych podzespołów turbin wodnych.

Powstały produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu „Wdrożenie Innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland SP. z o.o. w Bartoszycach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.