Na zaproszenie Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Wice Prezes WTW Poland sp. z o.o. Mateusz Wiszniewski, w dniu 25 lutego 2019 roku wziął udział w konferencji pt. „Prosto o RPO WiM 2014-2020 – przykłady wykorzystania FE”. W załączeniu agenda konferencji.

Udział w konferencji umożliwił przedstawienie z perspektywy przedsiębiorcy, jak realizowane były nasze dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a także była to okazja do podzielenia się dalszymi planami rozwojowymi Spółki w kontekście projektów współfinansowanych ze środków UE. Wśród słuchaczy byli obecni m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, posłowie, burmistrzowie miast, wójtowie oraz kadra wdrażająca projekty UE z ramienia Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć