Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż w dniu 26 czerwca 2019, Prezes Zarządu WTW Poland sp. z o.o. Grzegorz Wiszniewski podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na realizację projektu pt. „ Opracowanie w przedsiębiorstwie WTW Poland sp. z o.o. wysokosprawnych turbin wodnych Kaplana, przeznaczonych na niskie, średnie i wysokie spiętrzenia”. Wartość projektu wynosi 1 627 510,00 zł a wysokość przyznanego dofinansowania to 1 285 391,94 zł.