Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu oraz dostawę i montaż automatycznej czyszczarki krat dla MEW Głębocko, Polska. Czyszczarka będzie realizowała odbiór nieczystości z krat zainstalowanych tam 6 turbin Kaplana naszej produkcji. Planowany rozruch kwiecień 2020 roku.