Realizujemy pierwszy projekt dla Inwestora z Francji – zaprojektujemy i dostarczymy turbinę Kaplana w spirali, w układzie poziomym, o średnicy wirnika 685 mm wyposażoną w 5-łopatowy wirnik. Turbina będzie współpracować z asynchronicznym generatorem, na którego wale bezpośrednio zainstalowany będzie wirnik turbiny.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Referencje / lista referencyjna.

Planowana dostawa I kwartał 2022 roku.