Firma WTW Poland Sp. z o.o. zaprasza na spotkanie inauguracyjne projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia” realizowany w ramach poddziałania „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”.

Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021. Spotkanie odbędzie się w formule online 22.11.2021, godz. 9.00 na platformie Microsoft Teams. Udział w spotkaniu będzie możliwy po kliknięciu linku aktywacyjnego:

Link do spotkania on-line: https://teams.live.com/meet/94832286695748