Spotkanie inauguracyjne projektu
„Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia”