Wybierz podkategorię wpisów: Wszystkie wpisy Fundusze Norweskie

Rozpoczął się proces produkcyjny turbiny poziomej Kaplana o średnicy wirnika d=1090mm dla elektrowni wodnej Leevaku. Dostawa obejmuję również silnik asynchroniczny, przekładnię na pas płaski oraz mont [...]

Rozpoczęły się prace rozruchowe w elektrowni wodnej Chizhovka. Zainstalowano tam dwie turbiny Kaplana typu S o średnicy wirnika d = 1090mm. Planowany rozruch elektrowni nastąpi do końca maja 2010 roku [...]

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż nasza firma wygrała przetarg na dostawę czterech turbin wodnych dla elektrowni wodnej Drozdy na Białorusi. Dane techniczne dostępne są w zakładce Referencje. Dost [...]

Zakończył się proces produkcyjny turbin wodnych śmigłowych dla elektrowni wodnej Przeworsk. Kompletnie zmontowane turbiny zostały wysłane na plac budowy. Uruchomienie elektrowni nastąpi do końca czerw [...]

Zakończyły się prace rozruchowe elektrowni wodnych Gorenitschi i Sytschevitschi do których dostarczyliśmy kompletne turbozespoły wraz z przekładniami pasowymi oraz układ próżni, sterowania i automatyk [...]

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.7 - "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i s [...]

Trwają intensywne prace na budowie MEW Chizhovka (Białoruś). Rozpoczął się drugi etap budowy - przygotowanie do posadowienia rur ssących. Kanał dolotowy do elektrowni jest już ukończony. Planowana dos [...]

Dla MEW Przeworsk budujemy turbinę o numerze seryjnym 150. Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za okazane zaufanie. [...]

Rozpoczęliśmy produkcję trzech turbin śmigłowych dla MEW Przeworsk. Dane techniczne turbin dostępne są w zakładce Referencje. Dostawa urządzeń nastąpi w czerwcu 2010 roku. [...]

Produkcja turbiny dla MEW Pforzheim - Dillweissenstein (Niemcy) została zakończona. Dostarczyliśmy turbinę oraz elementy wyposażenia mechanicznego. Planowany rozruch elektrowni nastąpi na przełomie ro [...]

Produkcja czterech turbin dla MEW Gorenitschi i MEW Sytschevitschi (Białoruś) została zakończona. Turbiny oraz elementy wyposażenia mechanicznego, elektrycznego oraz instalacji próżni zostały dostarcz [...]

Pod koniec maja 2009 r. nastąpił rozruch MEW Zchodino (Białoruś). Oprócz turbiny lewarowej Semi-Kaplana z wałem pionowym dostarczyliśmy również elementy wyposażenia mechanicznego, elektrycznego oraz i [...]